Shaped stoppers - type KK

Shaped stopper type KK-13

Shaped stopper type KK-6

Pracovní koláč KK-6

Shaped stopper type KK-14

Shaped stopper type KK-7

Pracovní koláč KK-7

Shaped stopper type KK-15

Shaped stopper type KK-8

Pracovní koláč KK-8

Shaped stopper type KK-3

Pracovní koláč KK-3

Shaped stopper type KK-11

Pracovní koláč KK-11

Shaped stopper type KK-1

Pracovní koláč KK-1

Shaped stopper type KK-12

Pracovní koláč KK-12

Shaped stopper type KK-4

Pracovní koláč KK-4

Shaped stopper type KK-10

Clonka KK-10

Shaped stopper type KK-5

Pracovní koláč KK-5