Základní chemické/technologické údaje pánvových hmot

Pánve se v tavící peci dotemperují minimálně po dobu 6 hodin na teplotu 1480 – 1500°C, bez ohledu na druh hmoty.

ploha 1

Temperovací křivky pro vrtulová míchadla a pánve do průměru 500 mm

(pro velký nákres v novém okně klikněte na obrázek)

 ploha 2

Temperovací křivky pro pánve BR 3, BJ 11 a BK 11 s průměrem nad 500 mm

ploha 3

V oblasti dotemperování řídit teplotu v peci výhradně na základě údajů optického pyrometru měřených na horním okraji pánví.
U pánví BR-3 se doporučuje dosáhnout měknutí horního okraje pánví. Kontrola se provádí háčkem z vnější strany pánve uvnitř tavící pece.
Horní okraj pánve se viditelně vymáčkne nahoru.